Vraag bij de notarissen website een gratis eID kaartlezer aan.

Enkele voordelen van je Belgische Identiteitskaart:

- bij heel wat mutualiteiten kan je attesten, formulieren, overzichten, ... afdrukken of stickers, papieren, ... aanvragen.
- bij heel wat gemeenten kan je via hun e-loket formulieren, attesten, ... aanvragen.
- online belastingen indienen en daardoor heel wat sneller de afrekening ontvangen.
- online studiebeurs voor uw kind(eren) aanvragen.
- en nog zo veel meer