Heb je ooit al eens gebruik moeten maken van de diensten van de Vlaamse ombudsman? Die zijn namelijk geheel gratis want hij moet erop toezien dat de overheidsinstellingen de deontologische code naleven naar zijn burgers toe. In simpele woorden; hij zal erop toezien dat wettelijke instanties de wettelijke regelgeving goed opvolgen en hierbij de waarden en normen van de samenleving respecteren. De ombudsman vormt de schakel tussen jou en de dienst waarmee je moeilijkheden ondervindt. Moest je klacht niet tot het takenpakket van de ombudsman horen, kun je nog steeds kiezen voor een Advocaat Antwerpen of om het eender in welke gemeente. Maar de ombudsman staat je gratis bij in het natrekken van je klachten, kan deze vertalen naar de overheid en bovendien is hij makkelijk te bereiken. 

Klachten met betrekking tot de overheid behandelen 

De ombudsman is onlosmakelijk verbonden met de overheidsinstanties. Heb je een probleem met de overheid? Neem dan contact op met hem! Wel wordt er aangeraden natuurlijk om de klacht eerst met de specifieke overheidsinstelling te bespreken of te proberen om deze met hen op te lossen. Maar maak je geen zorgen in het geval dit niet gebeurd is, zal hij je bijstaan door de klacht eerst zelf door te zetten. Nu we alles weten over deze klachten, wat zijn nu specifieke voorbeelden? Waarschijnlijk had je al enkele keren van deze gratis diensten gebruik kunnen maken, zonder dat je ervan op de hoogte was. Het varieert van een klacht indienen over de bus die niet komt opdagen tot verkeerd berekende belastingtoeslagen en verkeerde info op je identiteitskaart. 

Het beleid verbeteren 

Ook voor klachten van de specifieke gemeente waar je woont kun je bij de ombudsman terecht. Stel naast het indienen van je klacht ook een oplossing voor waar mogelijk. Net omdat de ombudsman fungeert als een schakel tussen de instanties en personen, heeft hij de mogelijkheid om deze oplossingen voor te leggen bij de desbetreffende dienst. Hij luistert naar iedereen en zal aan de hand van al de aanvragen die hij binnenkrijgt, bepalen waar er ruimte is voor verbetering. Waar er bijvoorbeeld heel veel klachten over zijn en hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. 

Makkelijk bereikbaar

Het klinkt erg cliché, maar de overheid en vooral de ombudsman is je vriend. Twijfel niet om hem in te schakelen als je hem nodig hebt. Hij zal jouw klacht netjes afhandelen als het in zijn takenpakket valt. Verder worden alle klachten op een regelmatige basis bekeken om na te gaan of deze overeenkomen. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen vanuit de overheidsdiensten zodat er komaf kan gemaakt worden met regelgevingen die niet werken. Als laatste willen we nog even meegeven dat de ombudsdienst heel makkelijk te contacteren valt. Deze kun je bereiken op een gratis nummer en indien gewenst kan je ook een persoonlijk bezoek brengen.