Maak de bouw of aankoop van je nieuwe woning af, door een gratis verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten.

Wie in Vlaanderen een lening aangaat om om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren, heeft recht op een verzekering gewaarborgd wonen.

De verzekering is gratis - betaald door de Vlaamse overheid - en beschermt de verzekerde tegen inkomstenverlies door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Mooi meegenomen toch? Wat als er inderdaad iets voorvalt?