NWT magazine profileert zich als hét tijdschrift over natuurwetenschap, dat verder gaat dan het gebruikelijke, oppervlakkige nieuws.

Zowel onderwerpen uit de natuurkunde, psychologie, technologie, milieu als scheikunde komen aan bod.

Je kan op de website twee gratis proefnummers van NWT magazine aanvragen, zonder enige aankoopverplichting.

Na ontvangst van deze twee exemplaren stopt de verzending automatisch.

Op de website kan je je bovendien ook inschrijven voor de nieuwsbrief.