napoleonmasKoop vandaag De Standaard en ga gratis naar het Museum Aan de Stroom in Antwerpen.

Met de bon die je uit De Standaard kan knippen kan je zowel de tentoonstelling 'Bonaparte aan de Schelde' als de permanente tentoonstelling in het MAS gratis bezoeken.

Aan de hand van schilderijen, prenten, kaarten, scheepsmodellen en archiefstukken kom je meer te weten over het Antwerpen van het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw, toen het onder Frans bewind lag en meer bepaald met Napoleon Bonaparte aan de macht.